Åpning av 18-hullsbane

Lørdag 18. april åpner vi også 18-hullsbanen. Men reglene er helt klare, ingen kan komme uten at starttid er booket, dette gjelder begge banene og booking for 18-hullsbanen åpner i dag.
Parkering skal gjøres på parkeringsplassen – ikke nede på gården heller andre steder.

Rangen åpner også, men med sterke restriksjoner:

  • Kun en person om gangen ved ballautomaten, kurven tas med ut på range mot gården.
  • Ingen kan slå eller oppholde seg under taket unødvendig.
  • Plass under tak og i enden der er reservert kun til pro!
  • Det blir plass på annenhver matte, ingen skal ta i rangeball og det er forbudt å pegge opp ballen.

Vi gleder oss til å se alle etterhvert og håper dere alle følger de regler og pålegg som vi må forholde oss til, slik at vi kan fortsette å holde anlegget åpent!