Styret i Mørk Golfklubb har vedtatt to endringer når det gjelder del-betaling av medlemsavgiften!

  • Del-betaling av medlemsavgiften er delt i 3 rater (ikke 6 som i det siste året) med forfall i februar, mai og juli.
  • Obligatorisk AvtaleGiro avtale om del-betaling av medlemsavgiften.
  • Gjelder følgende medlemskap: Familie og Voksen

De aller fleste av oss drømmer om ett enklere liv, og Mørk GK ønsker å bidra med det! 

Hvorfor bruke unødvendige tid på å betale regninger – når man kan inngå en AvtaleGiro?

Har du ikke aktivert avtalegirotrekk hos oss, må du aktivere det når du mottar del-betaling nr. 1. Ved betaling i nettbanken vil det komme opp en melding om at du kan aktivere avtalegiro på Mørk Golfklubb og vi ber om at den blir aktivert. Del-betaling nr. 2 og videre vil da bli trukket ihht. kommunisert plan inntil alle del-betalinger er betalt.

Med AvtaleGiro besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Om ønskelig kan betalingen stoppes i nettbanken. Avtaleendringer kan gjøres i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken. AvtaleGiro egner seg spesielt godt til regninger med faste beløp som husleie, kommunale avgifter, TV-lisens, abonnementer og givertjenester. AvtaleGiro inngår du i nettbanken ved å gå inn på AvtaleGiros tilbyderliste, eller ved å si ja takk neste gang du har betalt en regning. Banken din kan også hjelpe deg i gang.