Banene

Lokale regler 18-hulls banen

Lokale regler 2023

Lokale regler gjelder for daglig spill på 18 hulls banen Mørk Golfklubb.
Definere banens grenser (A-1)
Utenfor banen er definert av:
•    Hvite staker, hvite plater eller hvite linjer definerer banens grenser.
Straffeområder (regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker.

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)

Nyplantede trær merket med støttepinner og polstring er spilleforbudområder:

•    Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
•    Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten ta fritak med straff etter regel 17.1e eller fritak uten straff etter regel 17.1e(2).

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a.    Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b.    Steinfylte dreneringsgrøfter.
c.    Maurtuer i generelt område.
d.    Skader i bunker forårsaket av rennende vann.
e.    Hvis en spillers ball i fairway har påvirkning fra fjell i dagen i fairway er fritak uten straff etter regel 16.1b tilgjengelig.
Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene d og e.
a. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.
Alle veier og stier er hindringer (F-17)

Alle veier og stier på banen selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.

Uflyttbare hindringer
a. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker. 
b. Anvisningsskilt.

Ballplassering (E-3) 
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
•    Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
•    Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
•    Begrensninger for plassering av fritaksområde:
o    Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
o    Må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff: 
Slagspill – To slag. Matchspill – Tap på hull.

Informasjon: 
Umerkede straffeområder
Grøfter som ikke er merket anses som rødt straffeområde. Grensen for straffeområde er der hvor det skrår ned mot grøften.
-------------------------------------
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen. 
Les gjerne de lokale reglene - de kan hjelpe deg i ditt spill!
God runde!
Oppdatert mai 2023
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her