Covid-19 regler

Det presiseres at Mørk GK og NGFs retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider (se www.golfforbundet.no), gjelder inntil Mørk GK eller NGF kommer med nye retningslinjer.. I tillegg gjelder R&A og NGF sine Covid-19 relaterte modifiseringer av golfreglene ved handicaptellende runder og lukkede klubbturneringe )

Påmelding.

Påmelding og betaling gjøres i Proshop. I Proshop finnes et påmeldingsskjema som skal fylles ut med dato, navn og turneringshcp.

Turneringen er kun åpen for klubbens medlemmer.

Scorekort.

  • Det skal ikke byttes scorekort. Spillere skal registrere sine egne og markørens hullscorer på sitt eget scorekortet.
  • Markør skal ikke fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for muntlig bekreftelse må benyttes.
  • Det skal ikke innleveres et fysisk scorekort. Riktig utfylt scorekort skal tas bilde av (telefon) og sendes på mail til olerobertertnes@gmail.com senest fredag kl 21:00
  • Det er viktig at scorekortet fylles riktig ut med dato,turneringsnavn turneringshcp, tildelte slag, navnet på markør og antall stabelford poeng. Skriv tydelig.

Finale – Shootoutturnering

Med nåværende retningslinjer fra NGF kan ikke Finalen (shotoutturneringen)

Gjennomføres 9.september. Vi kommer tilbake med hva som gjelder når vi nærmer oss 9.september.