Dugnad – broer og rekkverk restaureres og oppgraderes (1)

Selv om banen stenger for høsten utføres det viktig dugnadsarbeide. En driftig gruppe med Geir Grav, Erik Engebak og Fritz Blomqvist er i ferd med å restaurere/oppgradere bruer og rekkverk rundt banen.  (Artikkelen oppdateres med nye bilder etter hvert som arbeide skrider frem. Følg med…………… Fotograf Arne Engelhardt Olsen og Geir Grav)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planlegging må til……………………..

 

Grunning og beising er viktig både for utseende og holdbarhet

Dette ble bra. Nytt rekkverk på broen til Hull1

 

Hull2

Nytt rekverk til tee sted