Bli med på Hverdagsturneringen 2020

Hverdagsturneringen ble i 2019 en suksess og vi viderefører turneringen med samme opplegg i 2020, dog med Covid-19 relaterte modifiseringer av golfreglene.

Turneringen spilles på hovedbanens hull 1-9 på en valgfri hverdag (mandag til fredag).

I 2020 spilles turneringen fra og med uke 19 til ogmed uke 36, med de 6 beste rundene som tellende. Konkurransen går over 9 hull (de 9 første hullene)og det spilles stableford. Man kan kun spille 1 runde pr. uke, men du kan velge hvilken ukedag du spiller. Det vil si at hvis du har registrert og spilt en runde på mandag kan du IKKE spille senere samme uke. Du kan gå ut når du vil i løpet av dagen så sant Proshop er åpen. Du melder deg på og betaler startkontingent på kr 25,- i Proshop. Dette skal skje FØR man spiller.

– Spill på banens hull nr. 1-9 samme dag før turneringen spilles er ikke tillatt.

Det skrives eget turneringshcp for Hverdagsturneringen. Hcp for hverdagsturneringen justeres til enhver tid i takt med dine resultater hver gang du spiller en runde hverdagsgolf. Dette gjøres hver weekend. Justerer du ned ditt offentlige hcp lavere enn hverdagshcp ditt justeres automatisk også hverdagshcp. Hverdagshcp justeres kun nedover, aldri oppover.

Det skal ikke byttes scorekort. Spillere skal registrere sine egne og markørens hullscorer på sitt eget scorekortet. Markør skal ikke fysisk signerer for spillerens hullscorer, men noen form for muntlig bekreftelse må benyttes. Det skal ikke innleveres et fysisk scorekort. Riktig utfylt scorekort skal tas bilde av (telefon) og sendes på mail til olerobertertnes@gmail.com senest fredag kl 21:00. Det er viktig at scorekortet fylles riktig ut med dato,turneringsnavn turneringshcp, tildelte slag, navnet på markør og antall stabelford poeng. Skriv tydelig..

Det skal IKKE benyttes samme markør på to påfølgende runder. Det spiller ingen rolle om man har hoppet over en hverdagsturneringssrunde. Ved brudd på denne regelen vil ikke spillerens poeng registreres for runden.

Det blir premiering til de beste sammenlagt ved turneringsslutt i uke 36. I tillegg vil de 10 beste sammenlagt kvalifisere til spill i en shootoutturnering på hull 10-18 9. september. Her vil vinneren premieres med en flott premie. Med nåværende retningslinjer (Se Covid-19 modifisering) fra NGF kan ikke Finalen (shotoutturneringen) gjennomføres 9.september. Vi kommer tilbake med hva som gjelder når vi nærmer oss 9.september.

Turneringsansvarlig tar seg av oppfølging av turneringshcp. og spillerne orienteres senest søndag kl 18:00 ved oppslag på tavle og hjemmesider (www.morkgolf.no) om turneringsresultat.

Hverdagsturneringen –   OoM (klikk for å åpne)