Bli med på Hverdagsturneringen

I år utvider vi midtuketurneringen til å bli en hverdagsturnering. Turneringen spilles på hovedbanens hull 1-9 på en valgfri hverdag (mandag til fredag).

I 2019 spilles turneringen fra og med uke 18 til og med uke 36, med de 6 beste rundene som tellende.

Konkurransen går over 9 hull (de 9 første hullene) og det spilles stableford. Man kan kun spille 1 runde pr. uke, men du kan velge hvilken ukedag du spiller. Det vil si at hvis du har registrert og spilt en runde på mandag kan du IKKE spille senere samme uke. Du kan gå ut når du vil i løpet av dagen så sant Proshop er åpen. Du melder deg på og betaler startkontingent på kr 25,- i Proshop. Dette skal skje FØR man spiller. Fyll ut påmeldingsskjemaet tydelig med navn, medlemsnummer og turneringshcp.

– Spill på banens hull nr. 1-9 samme dag før turneringen spilles er ikke tillatt.

Det skrives eget turneringshcp. for Hverdagsturneringen.

Hcp for hverdagsturneringen justeres til enhver tid i takt med dine resultater hver gang du spiller en runde hverdagsgolf. Dette gjøres hver weekend. Justerer du ned ditt offentlige hcp lavere enn hverdags hcp ditt justeres automatisk også hverdagshcp.

Medlemsnr, navn, Hverdagsturneringshcp. og mottatte slag SKAL påføres scorekortet.
Kortet SKAL underskrives av både SPILLER og MARKØR.Markørens navn skal være tydelig. Dvs. det skal være mulig å lese hvem som er markør. Hvis markørs signatur er vanskelig å tyde skrives markørens navn TYDELIG på toppen av scorekortet sammen med spillerens.

Det skal IKKE benyttes samme markør på to påfølgende runder. Det spiller ingen rolle om man har hoppet over en Midtuketurneringsrunde. Ved brudd på denne regelen vil ikke spillerens poeng registreres for runden.

Det blir premiering til de beste sammenlagt ved turneringsslutt i september. I tillegg vil de 10 beste sammenlagt kvalifisere til spill i en shootoutturnering på hull 10-18 4. september. Her vil vinneren premieres med en reise.

Turneringsansvarlig tar seg av oppfølging av turneringshcp. og spillerne orienteres senest søndag kl 18:00 ved oppslag på tavle og hjemmesider (www.morkgolf.no) om turneringsresultat

Hverdagsturneringen –   OoM (klikk for å åpne)