NB! Bytt nettleser om dokumentene ikke vil åpnes, og f.eks. kommer opp med spørsmål om brukernavn/passord.  Safari er en av disse med kjente utfordringer…

STYREMØTEPROTOKOLLER:

ÅRSMØTEDOKUMENTER:

Pga corona/covid-19 situasjonen, så blir årsmøtet 2021 avholdt skriftlig med frist 2. juni 2021 kl. 18:00 for stemmegivning.

«Innkalling» distribuert onsdag 28. April.

Dokumenter til bruk under årsmøtet publiseres her fortløpende.

Innkalling med sakspapirer til årsmøte

Pga corona/covid-19 situasjonen, så ble årsmøtet 2020 avholdt skriftlig. Fristen for å søke visse refusjoner krevde signerte årsmøteprotokoller før fristen utløp den 15/8 selv om idrettsforbundet hadde som krav at det var 31/12 som gjaldt.

Fokus derfor kun på 2 saker: Godkjent regnskap, og valg av styre.

Innkalling

Signert protokoll

Hvis mulighet, så vil det innkalles til et ekstraordinært årsmøte i løpet av høsten.

MEDLEMSMØTER:

ØVRIGE DOKUMENTER