Lokale regler 18 hulls banen Mørk Golfklubb

Definere banens grenser.

 1. Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller spraylinjer definerer banens grenser

Straffeområder (Regel 17)

 1. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer
 2. Rødt straffeområde merket bare på en side strekker seg uendelig.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer

3 a Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller hvit linje eller på annen måte angitt som GUR
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter
 3. Maurtuer i generelt område
 4. Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere
 5. Skader i bunker forårsaket av rennende vann

Anmerkning: det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slag stilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene d – e.

3 b Uflyttbare hindringer

 1. 150 metersmerke og eventuelt andre avstandsmerker
 2. Anvisningsskilt

Spilleforbudsområder

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbundsområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

Beskyttelse av nyplantede trær

Nyplantede trær merket med støttepinner og/eller fargede bånd er spilleforbudsområder

 1. Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.

 

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff: matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreen