Mørk Seniorgolf

Vi har fått tillatelse til å starte med senior turnering blant klubb-medlemmer, under forutsetning av at alle restriksjoner, instrukser og forbehold i forbindelse med smittevern etterleves.

Dette betyr at vi starter med Mørk Seniorgolf førstkommende fredag den 08.05. Påmelding i golfbox er åpnet og fristen for påmelding er som vanlig innen torsdag kl18:00. Det vil ikke være shotgun start, men løpende start fra kl 10.00 fra hull 1. Husk reglene om behandling av scorekort, alle må føre sine egne, og som markør, men ikke signere og bytte kort. En spiller i hver flight tar ansvar for å fylle ut et ekstra scorekort hvor det noteres score(antall slag) til alle i flighten. Han eller hun leverer score muntlig til turnerings ansvarlige i klubbkontoret. Det vil ikke bli printed forhåndsutfylte scorekort, så husk å ta med kort fra proshoppen.

De som ønsker at score fra hull 1-9 skal være tellende for Hverdagsgolfen, må ordne det selv i henhold til de regler som er satt opp for både betaling og levering av score. Regler finnes på klubbens hjemmeside.

Dette blir spesielle forhold, siden den sosiale delen av turneringen ikke kan gjennomføres. Oppmøte og opphold på banen og kafèområdet skal kun skje som bestemt i de generelle reglene. (frammøte like før starttid og avslutning så raskt som mulig i etterkant). Dette fører også til at premieutdelinger må skje i ettertid. Hvordan vi skal ordne det er ikke bestemt ennå, men resultatene vil finnes i golfbox når turneringen er ferdig og det vil bli sent ut en mail til deltagerne.

Vi har ikke anledning til å behandle penger, og en løsning med VIPPS er opprettet. Startkontingent overføres til VIPPSnr (ikke mobilnr) 606100 til Mørk Seniorgolf. I melding skriver du dato for turneringe. De som er påmeldt til fredag 8. mai vil få påminnelse, samtidig med offentliggjøring av startliste, om hvordan startkontingent skal betales

Alt er ikke helt klart nå, og noen justeringer må vi nok gjøre de kommende ukene.

Så håper jeg vi ses til fredag, til åpningsturnering med slaggolf. (vi spiller maks score lik par +5, men golfbox vil justere det til bruttopar +2 ved handicap beregningen)

Vel møtt

Med vennlig hilsen

Peter Botterweg

ØSG-klubbkontakt Mørk GK    

Email: PBotterweg@getmail.no

Mobil: (+47)90 93 27 49