Nyheter

Årsmøte

Av: Per Thomas Hansen  |  Publisert: 14. februar 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til Årsmøte i Mørk Golfklubb

Kjære medlemmer,

Styret innkaller herved til årsmøte i Mørk Golfklubb.

Tidspunkt: Torsdag 23. mars 2023 kl. 18.00

Det vil være et kort informasjonsmøte etter årsmøtet er avsluttet, med blant annet utdeling a  premier fra Klubbmesterskapet 2022.

Registrering fra kl. 17.30.

Sted: Mørk Golfklubb, Mørkveien 775, 1820 Spydeberg

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
4. Behandle styrets årsberetning, komiteers beretning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning for 2022
5. Fastsette medlemskontingenter for 2023
6. Vedta klubbens budsjett 2023
7. Engasjere revisor
8. Behandle innkomne forslag
10. Valg
11. Avslutning

Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens webside, Facebook siden og utsendelse på mail til klubbens medlemmer. Dette i henhold til klubbens vedtekter. 

Innkommende forslag
Eventuelle saker eller forslag som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 2 uker før årsmøtet til post@morkgolf.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbens webside, www.morkgolf.no og på klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet. Kun medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, som har fylt 15 år, er fremmøte- og stemmeberettiget.

Stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt i henhold til klubbens vedtekter.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Mørk Golfklubb
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her