Senior

En meget stor og aktiv gruppe hvor alle damer og menn + 50 år er velkomne.
Gruppa har utrolig mange aktiviteter og et stort kontaktnett i hele Norge og verden for øvrig.
De tilbyr lokalt hver uke turneringer med sos samlinger, turer/utferder og også om vinteren har de stor aktivitet.