Støtt din klubb

Mørk GK trenger din hjelp. Bli fadder for et banehull eller vedlikehold av grøntarealet rundt klubbhuset. Somme faddere har man vedlikehold fra røff og 6 meter ut. Bane og bunkere ordnes av banemannskapet.

Organisering av arbeidet gjøres av klubbens dugnadskomite som består av:

  • Geir Grav, tlf 90848394
  • Erik Engebak, tlf 90900257
  • Tore Bogen, tlf 91592740

Velg et hull, skriv deg opp på plakaten som er hengt opp på klubbhuset og ta kontakt med dugnadskomiteen for oppgavebeskrivelse.