Administrasjon

Daglig leder: Peder Mørk
Telefon: +47 90951968
E-post: post@morkgolf.no 

STYRET

Per Christian Anfinnsen
Styreleder

E-post: perchr@pecaeiendom.no

Telefon: +47 976 89 788

Dan Philip Flesjø
Nestleder

E-post: dpflesjo@gmail.com

Telefon: +47 959 06 558

Sue Kristiansen
Styremedlem

E-post: sue.kristiansen@lis.no

Telefon: +47 906 68 472

Sverre Olesen
Styremedlem

E-post: sverre.olesen@gmail.com

Telefon: +47 913 91 482

Hege Dammeyer
Styremedlem

E-post: hegedammeyer@hotmail.com

Telefon:+47 922 14 139

Ann Kristin Anfinnsen
1. varamedlem

E-post: akanfinnsen@icloud.com

Telefon: +47 920 68 182

Ole Robert Ertnes
2. varamedlem

E-post: olerobertertnes@gmail.com

Telefon:+47 90691556