Administrasjon basert på Innleie … (pt. kontakt Styret)

Fung. daglig leder

STYRET

Per Christian Anfinnsen
Styreleder

E-post: perchr@pecaeiendom.no

Telefon: +47 976 89 788

Dan Philip Flesjø
Nestleder

E-post: dpflesjo@gmail.com

Telefon: +47 905 95 877

Sue Kristiansen
Styremedlem

E-post: sue.kristiansen@lis.no

Telefon: +47 906 68 472

Beate Aasen
Styremedlem

E-post: beate.aasen@gmail.com

Telefon: +47 995 97 114

Sverre Olesen
Styremedlem

E-post: sverre.olesen@gmail.com

Telefon: +47 913 91 482

Hege Dammeyer
Varamedlem

E-post: hegedammeyer@hotmail.com

Telefon:+47 922 14 139

Geir Grav
Varamedlem

E-post: geir.sogas@gmail.com

Telefon:+47 908 48 394