Tirsdagsniern 2020

Vi har besluttet og fått tillatelse til å starte med turneringer blant klubb-medlemmer, under forutsetning av at alle restriksjoner, instrukser og forbehold etterleves.

Dette betyr i praksis at vi starter med Tirsdagsniern førstkommende tirsdag den 05.05. Påmelding i golfbox innen søndag kveld. Vi gjennomfører turneringene i henhold til vedlagt terminliste. Husk reglene om behandling av scorekort, alle må føre sine egne, og som markør, men ikke  signere og bytte. Det vil ikke være forhåndsutfylte scorekort, så hver og en må finne ut sine egne tildelte slag og beregne poenger. Score leveres til ansvarlig muntlig etter innkomst.

Dette blir spesielle forhold, siden den sosiale delen av dette tiltaket ikke kan gjennomføres. Oppmøte og opphold på banen og kafèområdet skal kun skje som bestemt i de generelle reglene. (frammøte like før starttid og avslutning så raskt som mulig i etterkant). Dette fører også til at premieutdelinger må skje i ettertid, og dette vil vi kanskje samle opp litt, men resultatet vil ligge i golfbox når turneringen er ferdig.

Siden vi ikke har anledning til å behandle penger, foreslås at alle som skal delta innbetaler kr. 190,- første gang man deltar. Dette til konto nr. 1822.07.22755 (som behandles av Astrid). Da har man i prinsippet betalt for de 4 første gangene. Tanken rundt dette er å slippe å overføre småbeløp hver gang, og gjøre jobben til Astrid lettere. Så må vi følge med på når det blir behov for å overføre mer penger.

Alt er ikke helt klart nå, men noen justeringer må vi nok gjøre under veis.

Så håper jeg vi ses til tirsdag til åpningsturnering: Texas Scramble, 3manns lag.

Vel møtt

Mvh Liv, Astrid og Torstein

Terminliste 9’rn 2020