Tirsdagsnier`n

Informasjon


Arrangementer:                                                                    
Priser: Første gang en spiller deltar, betales kr.150,- og for hver ny runde betales kr.30,-                                                                    
Gjestespillere (ikke Mørk-medlemmer) betaler ikke kr.100,-  De må betale greenfee før de kan registreres hos oss og                                                                     
betale kr. 50,- i startkontingent for turneringen. Gjestespillere er ikke med på sammenlagt premieringen.                                                                    
Nærmest pinnen på hull 4 eller hull 14. Forutsetter at ballen ligger innenfor 5 meter for å premieres.                                                                    
De rundene som er merket * er hcp-regulerende og teller sammenlagt i Tirsdagsniern.                                                                     
De 5 beste rundene er tellende og legges sammen, og avgjør vinner av Order of merit, basert på opptelling av Stableford-poeng                                                                    
Det tas forbehold om at det kan komme endringer underveis. 


Texas Scramble                                                                    
Det er lagets score som teller, og fremgangsmåten er slik: Slaggolf                                                                    
Alle deltagerne på laget spiller ut. Deretter velger man – kanskje ved hjelp av en kaptein på laget – den ballen man vil spille videre på.                                                                     
De øvrige spillerne henter sine baller, og alle spiller videre fra der den valgte/beste ballen ligger. Dette gjentar seg til man har                                                                     
gjort ferdig hullet, og det er brutto slag som noteres.                                                                    
Siden man hele tiden spiller fra den beste posisjonen, vil lagets score gjerne bli lavere enn det den enkelte spiller vanligvis har på en runde.                                                                    
Husk å markere den beste ballens posisjon med en pegg, slik at man spiller korrekt videre. Innenfor ett utbrettet scorekort, men ikke nærmere                                                                    
hullet. Dette gjelder også på green.                                                                    
Alle spiller fra rød tee og gjelder for 3 eller 4 manns-lag. 2-mannslag går herrer fra gult                                                                    
                                                                    
Lagspill 1 - 2 - 3 :                                                                    
3-mannslag hvor basis er Stableford og alle spiller for best mulig resultat.                                                                    
På hullene 1 - 3, 10 - 12: Her er det poengene / resultatet til den spilleren som har høyest/ best resultat, som notreres på scorkortet                                                                    
På hullene 4 - 6, 12 - 14: Her er det poengsummen /resultatet til de 2 beste spillerne samlet som noteres på scorkortet.                                                                    
På hullene 7 - 9, 15 - 18: Her er det poengsummen / resultatet av alle 3 spillerne samlet som noteres på scorkortet.                                                                     
                                                                    
Nytt av året: 2-mannslag / 3-mannslag: Four ball:                                                                    
Alle spiller som vanlig sin ball. Og det er den som har beste score som føres på scorekortet. Det er tillatt å hjelpe hverandre hele tiden og med                                                                    
alt, sikting ,køllevalg etc. Eller kanskje med opplegg, innspill. Men alle må slå selv.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her