Vi minner om muligheten til å få kr 2 500,00 av klubben.
Du må verve et medlem til aktiv 1 for 2 år og du er kr 2 500,00 rikere.